18 juli 2008: Ondertekening "Samenwerkingsovereenkomst Boshart" als vervolg op Intentieovereenkomst van maart 2006. Het doel van de samenwerkingsovereenkomst is een nadere uitwerking van de ontwikkelingsvisie.
 
15 juli 2008: Na zes jaar is de ideeŽnbus Almere-Alp gesloten.
 
maart 2008: Einde stortactiviteiten op Braambergen.
 
februari 2008: Presentatie voorontwerp Bestemmingsplan "Boswachterij Almeerderhout", met de ontwikkelingsvisie als uitgangspunt.
 
augustus 2007: "Ontwikkelingsvisie Boshart" gereed.
Als vervolg op het prikkelende plan Almere Alp en met gebruikmaking van de door het plan gegenereerde ideeŽn is door de gemeente, Staatsbosbeheer en Afvalzorg een visie opgesteld.
 
29 mei 2007: Braambergen middelpunt van nieuw stadsbos
 
2 maart 2006: De afgelopen drie jaar zijn er meer dan  200 ideeŽn voor Almere Alp binnengekomen. Afvalzorg, gemeente Almere en Staatsbosbeheer zullen deze ideeŽn onderzoeken ophaalbaarheid en een plan opstellen voor de definitieve inrichting. Lees hier meer.
 
7 september 2005: Braambergen verandert in Nederlands Alpengebied
 
1 februari 2004: Op dit moment kan er nog ongeveer 345.500 ton afval gestort worden op stortlocatie Braambergen. De totale hoeveelheid afval bij het beŽindigen van de stortactiviteiten bedraagt zoín 1,7 miljoen ton. De vergunningsperiode loopt in ieder geval tot april 2006.
 
15 januari 2004: In de anderhalf jaar dat de ideeŽnbus www.almere-alp.nl nu operatief is, zijn er 175 ideeŽn ingediend voor de nieuwe bestemming van stortlocatie Braambergen.
 
9 mei 2003: Er zijn inmiddels 148 ideeŽn voor de nieuwe bestemming van stortlocatie Braambergen binnengekomen op www.almere-alp.nl.
 
15 juli 2002: De website www.almere-alp.nl wordt geopend. De site is opgezet om alle geÔnteresseerden de gelegenheid te geven mee te denken over het plan. Via de ideeŽnbus kan iedereen zijn of haar ideeŽn kenbaar maken. De ideeŽn zullen te zijner tijd op haalbaarheid getoetst worden en enkele zullen zo mogelijk in het planontwerp opgenomen worden.
25 mei 2002: Tijdens de Nationale Afvaldag geven enkele honderden bezoekers van stortlocatie Braambergen hun idee over de eindbestemming van deze locatie.